صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش قهر دریا به روی صحنه رفت.

: رضا بهنامی
:معصومه صادقی، رفیعه صادقی، فاطمه ذاکری، احمدشنبه نیا، حبیب الله ناصری، علیشاه علی حیدری، میران سلمانی
نمایش از مراسم عروسی شروع می شود که به دلیل خرافه مردم آبادی بهم می خورد، که با بالاآمدن آب دریا در عروسی بخت زوج بسته و عروس بدقدم و شوم شناخته شده و باید قربانی شود و به دریا انداخته شود، درغیراینصورت آبادی دچار قحطی می شود. اما عروس این رسم را خرافه می داند و …

ادامه مطلب ←