صفحه 1
استاندارد

نمایش گرگ ها در آشپزخانه به روی صحنه رفت.

: آرمان شیرالی نژاد
: مجتبی بیات، آرین حیدری، شهریار فرد، محمد حسین ثمری، ساناز باقری، پگاه پور جهانی، ماهور جباری، سعید صادقی، حسام صباغیان، آیسان رشیدی آذر، احمد احمدی، محمد جواد زمانی، ریحانه معصومی
گروهی می خواهند دو نفر را به قتل برسانند، شخصی می خواهد جلوی آنها را بگیرد.

ادامه مطلب ←