صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش سفر شمال به روی صحنه رفت.

: مجید قربانی
: سپیده دشتی، نیما مهدی اوغلی، سید هادی هاشمی، احمد استیری، عباس محمدی، حدیث عباسی، سونیا نکویی، محمد عرفان عطایی

: مجید قربانی
: مائده عبدلی
: احمد استیری
: امیرحسین آشورون
: امیرحسین آشورون
: احمد استیری، مائده عبدلی
: رویا خیری

داستان چند جوان را که برای تفریح به شمال کشور رفته اندروایت میکند که با اتفاقی هولناک روابط آنها دچار چالش جدید میشود.