صفحه 1
استاندارد

نمایش قرمز به روی صحنه رفت.

: احمد اسدیان
: بهرام کاظمی، شایان انجمنیان، علی افضلی، آرتمیس میر هاشمی
کن به عنوان شاگرد وارد کارگاه نقاشی روتکو می شود و وقتی با شخصیت و سبک هنری او از نزدیک آشنا می شود با او مخالفت هایی دارد.

ادامه مطلب ←