صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی طهران زیر بال فرشتگان به روی صحنه رفت.

: نادر برهانی مرند
: سمیرا عالم پناه
: احمد لشینی، فاطمه شمس، هادی الیاس، محسن غفاری، میثم امیرزاده، مینا سیدزاده، آرش بختیاری، رسول قنبری
: سمیرا عالم پناه، فاطمه شمس

: ساجده شمس
: علی شمس
: بردیا قاسمعلی
: لامعه فیروز پور
: فرنوش مرادمند
: نیلوفر شریف
: مینا معتکف فر

استاندارد

نمایش بوقلمون به روی ضحنه رفت.

: خیراله تقیانی پور
: هدایت هاشمی، علی سلیمانی سرنسری، سیروس همتی، مه لقا باقری، جواد پورزند، وحید نفر، احمد لشینی، محسن زرآبادی، محمد هادی عطایی، حسین شفیعی، میلاد ابراهیمی، علی اکبر اعتماد مقدم، علی سلیمی، مرتضی موسوی، محسن صادق پور

زنی صورت خود را پوشانده و با پوشش غریبه ای وارد شهر شده و پشت تمامی حریفان را به خاک مالیده وکشتی گیری غریبه نقل محافل مردم شهر میشود،پهلوان اکبر پهلوان اول شهر احساس خطر میکند وبه دنبال توطئه ایست تا حریف (غریبه) را از میان بردارد.

ادامه مطلب ←