صفحه 1
استاندارد

نمایش هیچ چیز جدی نیست

 

خلاصه: یک گروه تئاتری قصد دارد تلفیقی از آثار شکسپیر، بکت، پینتر و اورلاف را به شیوه پست مدرن اجرا کند، اما آن چنان درگیر حواشی می‌شوند که اتفاقات غیر منتظره ای پیش می آید که…

نویسنده: رچ اورلاف
مترجم: عبدالمحمد دلخواه
دراماتورژ و کارگردان: مسعود دلخواه
بازیگران: رحیم نوروزی، حمید رضا هدایتی، گیلدا حمیدی، ناصر عاشوری، محمدرضا علی اکبری، پریسا رضایی، سارا الهیاری، بیژن زرین، سجاد بابایی، صادق حیدری، بیتا بیگی، کوثر سعادت، علی بهمنی، محمد رضا میری
تهیه کننده: مسعود دلخواه

ادامه مطلب ←