صفحه 1
استاندارد

نمایش ماریون به روی صحنه رفت.

: حامد اصغرزاده
: فاطمه وفایی، تینا یونس‌تبار، فرید عباسپور، اسماعیل کمالی‌دهقان
نزدیک به دو سال است که «گروه تئاتر است» بروی پروژه‌ای پیرامون مفهوم انقلاب و با عنوان کلّی «دانتون» پژوهش می‌کند. بخشی از تجربه‌های این پژوهش با نام «پارت اول: صحنۀ زندان» تا امروز چندین بار با شاهدان به اشتراک گذاشته است. «پارت دوم: ماریون» بخش دوم از این پژوهش است که با مخاطبان به اشتراک گذاشته می‌شود تا شاهدِ آن باشند. شاهد کسی است که به هیجان و هراس اجراگران شهادت می‌دهد.

ادامه مطلب ←