صفحه 1
استاندارد

نمایش مارکولفا به روی صحنه رفت.

: بهزاد محمدی
: عالم صبور .زهرا اسلامی .غلامرضا جعفری. ریحانه رضایی. اسما قاسمی .قربانعلی عظیمی
مارکولفا خدمتکاری که بلیت برنده داره، همه به خاطر بلیت تلاش می‌کنند تا با او ازدواج کنند و در آخر…

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی چند؟ هیچ به روی صحنه رفت.

: مریم یاسین زاده
: اسما قاسمی، علیرضا اسفندیاری، سمن قناد، مصطفی زندی، بهروز عبادی
: مریم یاسین زاده

: زهرا شاه بهرامی
: سالار خاتون آبادی
: ایمان ابوالفضلی
: محسن فیروز مندی

جنگ لعنتی ترین اتفاق دنیاس.
استاندارد

نمایش ستوان اینیشمور

 

: بهنام نوروزی
: (به ترتیب ورود به صحنه) محسن زعیم، پوریا اصغری، بهنام نوروزی، سروش امینی، سارا دغاغله، اسماعیل کیان، محمد رشیدخیرآباد، روح الله اکبریان، سعید جلیلی
: بهنام نوروزی

ادامه مطلب ←