صفحه 1
استاندارد

نمایش نت های خاکستری به روی صحنه رفت.

: اصغر محمدی
: نسرین محمدی، آنیتا قربانی فر، رعنا محمدی، محمود میناخانی، مسعود پاکتی، ولی عباسی، زهرا انصاری، حسین پیری نژاد، نسترن صفری، رباب عبادی، محمد حسین پیری نژاد، رباب نجفی، جعفر کاظمی و محمد سبحان نجفی
سفری به دنیای ناشناخته و در جامعه ناکجاآباد و در زمان نامشخص که در آن برای دخترک نوازنده ویولن اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد.

ادامه مطلب ←