صفحه 1
استاندارد

نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین به روی صحنه رفت.

: آتیلا پسیانی
: (به ترتیب الفبا) خسرو پسیانی، ستاره پسیانی، اصغر پیران، رامبد جوان، نوید جهان زاده، روح اله حقگوی لسان، سیما خوشنویس، ‌علی شادمان، ناز شادمان، مهدی صدر و فاطمه نقوی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش قهوه قجری به روی صحنه رفت.

: آتیلا پسیانی (با نگاهی به هملت شکسپیر)
: آتیلا پسیانی

: اصغر پیران، نوید جهان‌زاده، روح الله حق‌گوی لسان، هوتن شکیبا، نوید محمدزاده

: امیرحسین دوانی

: محمد قدس

: ma.art.studio
: آرمان کوچکی
: حسین حاجی بابایی
: داوود ونداده
: ایلیا شمس