صفحه 1
استاندارد

نمایش ٢٣ خنده تا مرگ به روی صحنه رفت.

: نیما ذاکر
: (به ترتیب حروف الفبا) عباس احمدی، مسعود جهانبخش، صائب دادو، فرهاد داوری کیا، علیرضا داود وندی، حسین رضانژاد، فرزانه سمیعی، فرناز سمیعی، شبنم صادق زاده، پوریا عباسپور، محمد عطایی، علی فیاضی، ملیکا گل محمدی، افسانه محمد پور، مجتبی مجدیان، حسین نصاری، حمیدرضا ونایی

ادامه مطلب ←