صفحه 1
استاندارد

نمایش مصاحبه به روی صحنه رفت.

: افشین زعیم
: راحله شمس آبادی، سارا سروش
صفیه دختر جوانی که فیزیک خوانده است .و متخصص بمب های صوتی میباشد در الجزایر به خاطر بمب گذاری های متعددش بارها توسط فرانسوی ها دستگیر .زندانی و به اوتجاوز شده است.این بار مقابل یک بازجو مینشیند ….

ادامه مطلب ←