صفحه 1
استاندارد

نمایش شازده احتجاب به روی صحنه رفت.

: افشین زمانی
: (به ترتیب ورود) رها مقدم، علیرضا لبیبیان، شهاب عباسیان، علی پویا قاسمی، فائزه حمیدی، نسترن پارساییان، مهسا ظهیری، مرجان مومنی، رضا محمدی، نریمان عابدی، مهدیس هاشمی، افشین زمانی
شازده خسرو خمیده و خسته به خانه بازمیگردد و با جنازه خود روبه رو میشود…

ادامه مطلب ←