صفحه 1
استاندارد

نمایش رقص کاغذ پاره ها به روی صحنه رفت.

: مهران دهقانی
: (به ترتیب ورود) علی واقف، المیرا حسنلو، مهدی شمس، سحر بیرانوند، محمدرضا حزینی، صدف صفری، پگاه مصدق، امیر حسین نعیمی، خرم بانو عسکری، محمد مظلوم، مسعود حسینی، ویدا گوهری

ادامه مطلب ←