صفحه 1
استاندارد

نمایش شاه کشی

: بهرام بیضایی
: محمد اکبری
: محمد اکبری، محمود اجنوردی، میترا آسیایی، ابراهیم حاجی صوفی، سعید فاضلی‌پور، حسن شمس‌آبادی، زهرا شمس‌آبادی
: سید هادی زرقانی

ادامه مطلب ←