صفحه 1
استاندارد

نمایش پیتزا جهان به روی صخنه رفت.

: فرید فرمانبرداری
: محمدرضا هلال‌زاده، الناز زرینی، وحید ورسه، الهه اصغری، حسام‌الدین آریان‌فر، فرید فرمانبرداری
کیا: … من فقط می‌خواستم بِهِت بفهمونم که چه‌قدر از کارت عصبانی‌ام… تو ما رو دیوونه کرده بودی. من شبا کابوس می‌دیدم. تو خواب می‌افتادم به پات التماس می‌کردم که فقط یه کلمه اسممو صدا کنی. ولی تو با صورتِ مثلِ سنگ فقط نگام می‌کردی. اون‌وقت من انقدر ضجّه می‌زدم تا از خواب می‌پریدم…

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش پیتزا جهان

 

کیا: … من فقط می‌خواستم بِهِت بفهمونم که چه‌قدر از کارت عصبانی‌ام… تو ما رو دیوونه کرده بودی. من شبا کابوس می‌دیدم. تو خواب می‌افتادم به پات التماس می‌کردم که فقط یه کلمه اسممو صدا کنی. ولی تو با صورتِ مثلِ سنگ فقط نگام می‌کردی. اون‌وقت من انقدر ضجّه می‌زدم تا از خواب می‌پریدم…

ادامه مطلب ←