صفحه 1
استاندارد

نمایش و چند داستان دیگر… به روی صحنه رفت.

: مسعود طیبی
: (به ترتیب حروف الفبا) شیوا امانی، محمد بختیاری، سعید بینا، آرام ترابی، الهه جامی، کامران حاجی علی اکبر، پارسا خسروی، فردین رحمانپور، پارسا رنجبر، محمدرضا شجاعی، مریم فرجاد، پریسا غیاثوند

ادامه مطلب ←