صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی زندگی خاکستری به روی صحنه رفت.

: مجید کرمی
: سجاد عابدی، پریچهر طالبی، محسن محمدیان، آتوسا نقدی، صابر مینایی، پریا ارجمندی، مجید کرمی، سحر رحمانی، الهه سروش، رامتین محبوبی، پریناز کیومرثی، فاطیما کیومرثی
: مجید کرمی

: سحر رحمانی، دانیال تیمور نژاد
: حسام خانعلی

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی زندگی خاکستری به روی صحنه رفت.

: مجید کرمی
: رامتین محبوبی مهر، پریچهر طالبی، محسن محمدیان، آتوسا نقدی، صابر مینایی، پریا ارجمندی، مجید کرمی، سحر رحمانی، الهه سروش، سجاد عابدی، آریانا کردی، پارمیس حسینی
شامل ۵ اپیزود از مشکلات اجتماعی.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی روانکاو به روی صحنه رفت.

: علی خسروی
: علی خسروی، علیرضا شمس، فرید دلاور، سودابه علوی، حامد ربیعی، مهسا جوادی، الهه سروش، علیرضا عطایی، سونیا برس، امیرحسین امجدی، مارال مقدم، محدثه محمد زاده، سارا بلوری، سحر ایزه

: علیرضا شمسخلاصه:برشی از زندگی فردی که در اثر مواجهه زیاد با مشکلات لاینحل دیگران دچار جنون میشود.