صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش سنزا به ایتالیایی یعنی به روی صحنه رفت.

: ماندانا جباری
: (به ترتیب حروف الفبا) مهسا آذری، محبوبه آرمون، الی امامی، باران جلال زاده، غزال حسینی مقدم، حنانه خضرائی، نازنین دروگر، مانا دهقانی راد، نرگس ذاکری دلاور، شهرزاد شوشتری، مرسده کوچکسرایی، حدیثه مقدم، مهشید میرزایی، مهتاب وجدانی
: سجاد داغستانی

: نسیم صنیعی منفرد
: سجاد داغستانی
: همایون ظفرپور
: پارسا محمدزاده، فرزانه مریخ نژاد
: سجاد داغستانی
: کوشا صباغی
: عارفه حجارمنش