صفحه 1
استاندارد

نمایش تدفين كُنت اورِگاز

خلاصه نمایش: داستان زندگي هنرمندي در تلاش براي رسيدن به راهي براي كنترل خشونت ….
نویسندگان : مير ميلاد مهدي زاده، بابك فرمند ، محمد رضا ذاليان ،مهدي عليپور اصل
طراح و كارگردان : رشاد معيني

ادامه مطلب ←