صفحه 1
استاندارد

نمایش یک نظریه شخصی به روی صحنه رفت.

: مهدی همتی
: فرزانه اعلایی، امید اسماعیلی، سعید حسین خانی، سیما سادات نائل، محمدامین ابارشی
نادر به علت مشکلاتی که از کودکی با آن درگیر بوده است مخالفت شدیدی با همسرش در مورد بچه دار شدن می کند. در این میان نادر دچار بیماری روحی و همسرش دچار افسردگی شدید می شود؛ اتفاقی که باعث می شود مسیر زندگی این زوج دستخوش تغییراتی شود…

ادامه مطلب ←