صفحه 1
استاندارد

نمایش سیری بر کاپیتالیسم نویسنده دو گاو به روی صحنه رفت.

: امید خاکدان
: بهنام بدیع، انسیه بیاتیان، علیرضا حدادنژاد، امید خاکدان و محمد زارعی، ریحانه صفایی فر، محمدرضا طالبی، اکرم فرجی
یه روز داشتم یه روزنامه می‌خوردم دیدم توش نوشته بود فرار مغزها.

ادامه مطلب ←