صفحه 1
استاندارد

نمایش بازی تاج و تخت به روی صحنه رفت.

: محمد جواد بشارت
: امید رهبر، علی فرامرزی، سمیرا علائینی، مهدی اسدی، محمد جواد آقایی، محمد مهدی غروی، مرتضی حفار، حامی ترابی
شاهزاده مدتی ست درگیر افسردگی شده وپادشاه برای حل مشکل دست به دامان سیاه میشود و سیاه هم شرطی عجیب برایش میگذارد و….

ادامه مطلب ←