صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی عِشقِ به خورشید به روی صحنه میرود.

پسر الواتی که تازه از زندان آزاد شده شروع به آزار و اذیت دیگران می کند. او در جوانی کشته می شود و در عالم برزخ امام حسین او را شفاعت می کند.

ادامه مطلب ←