صفحه 1
استاندارد

نمایش بیله دیگ بیله به روی صحنه رفت.

: داوود فتعلی بیگی
: منیژه داوری
: امیرحسین انصافی محسن قصری امیرمحمد انصافی الهه پورجمشید

(به ترتیب ورود به صحنه)امیر حسین انصافی، محسن قصری، امیر محمد انصافی، کوروش رخشنده پی، الهه پور جمشید، آساره هداوند، و امیر پارسی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش باباکرم به روی صحنه میرود.

: فرهاد نقدعلی
: وحید شاهینی
: کرامت رودساز، مجید علم بیگی، امیرحسین انصافی، فاطیما درستکار، سید حسن حسینیان و وحید شاهینی

: امیر سجاد سلمانی، ساناز مجیدی، محمدرضا اکبری، ترمه توللی، مرضیه محمدی، زهرا قهرمانی، سید حسین میر سالاری، عباس سامانی فر
: رمضان تاجیک
: حامد نصرآبادیان
: داود نقدعلی
: ساناز مجیدی، وحیدرضا اصغری زاده
: وحید شاهینی
: حسن مصطفی پور، پریسا دولت زاده، نیوشا سردشتی