صفحه 1
استاندارد

نمایش جهنمی در بهشت به روی صحنه رفت.

: امیرحسین سپهرو
: (به ترتیب ورود به صحنه) مرتضی احمدیه، رویا کارآزموده، امیرحسین سپهرو، مریم مختاری مقدم، سیامک خانقلی، ایراندخت ارگی، رضا باریکانی، نیکی مهراد

چهار زوج وارد یک ویلای ساحلی شده و هر کدام داستان متفاوتی را به تصویر می کشند. اتفاقت سفر خود را روی صحنه می‌آورند. این ویلا یک جاست، جایی برای همه.

ادامه مطلب ←