صفحه 1
استاندارد

نمایش تیمارستان سیاه و سفید به روی صحنه رفت.

: حسین نورعلی
: (به ترتیب ورود به صحنه) شیرین عطاالهی، علی تمکین، فائزه کرمی، مجید پویامنش، اشکان بنکدارطهرانی، فرزین امینی، رضا ارژنگ، سامان کریم‌خانی، نوید خدیوی‌نیا، حسن قدیمی، امیرحسین عبدالرحیم‌زاده، امید خواجوند، سام نجاتی، فاطمه بیات، بهنام عموخلیلی، مریم رسولی، فاطمه صفادوست، علیرضا ولدخانی، عاطفه مظفرحسینی، امیرحسین تدینی، علیرضا ناظم‌زاده، امیررضا جهانی، مهدی تقی‌نژاد، فاطمه صالحی، رومینا رنجبری، آزاد پارسائی‌نژاد، عارفه امیدی‌نژاد، علی عبدالر‌حیم‌زاده، آرام آریایی، ابوالفضل رضوانی
تیمارستانی متشکل از آدم‌های خاکستری که می‌جنگند برای رهایی از دنیای سیاه و سفید …

ادامه مطلب ←