صفحه 1
استاندارد

نمایش دکلره به روی صحنه رفت.

: آرمین همتی
:رضا امانلو، هانیه فرهادپور، سبا تحویلدار، ساغر طاهرپور و امیرسعید مومن زاده
از بر خوانی قصابان یا اعتراف یک خانواده به جرم هایشان تا کم‌کم حقیقت برای تو روشن شود.

ادامه مطلب ←