صفحه 1
استاندارد

نمایش تهران زیر بال فرشتگان به روی صحنه رفت.

: لیلا بامنیری
: امیرشایان ایمانی، هژیرسام احمدی، لیلا بامنیری، رز داورپناه، امیرپرویز تبریزچی، نیما زین العابدینی، محمد سوری، امیرساسان عسگری، علی کمالی شکوه، هومن مقیمی
خانواده ای که ازدواج پدر و مادرشان بدون عشق بوده و بچه های حاصل از این وصلت دچار تنش های روانی و اجتماعی می باشند.

ادامه مطلب ←