صفحه 1
استاندارد

نمایش ملکوت به روی صحنه رفت.

: رامتین رشوند
: سجاد باقری، صبا صدیق زاده، محمدرضا فارابی، محیا صدر زاده، پوریا طهرانی، اسماعیل صالحی، حمیدرضا نوروزی، حسین مهدوی، محمد حسن سلمانی، پویان رضایی، رضا طالبی، و بازیگر خردسال امیرعلی خازنی
دکتر حاتم به هر شهری که وارد می شود مردم به جنون می رسند.

ادامه مطلب ←