صفحه 1
استاندارد

نمایش حقیغت حغیقت به روی صحنه رفت.

: امیرعلی ابراهیمی
: (به ترتیب ورود) فواد داودی، امیرعلی ابراهیمی، کیمیا علوب، مهسا پاسیار، آرین مقدم، غزل نادری، تارا رحمانی، نرگس صراف، امیرعلی عطار، دلشاد ویژه، پویا جاویدآرا، محمد غیاثی، علی ابراهیم

ادامه مطلب ←