صفحه 1
استاندارد

نمایش آبگوشت زهرماری به روی صحنه رفت.

: حسین اسدی
: عبد بناری، الهام چنانی، علی نبی پور، میلاد سعیدی، عقیل جماعتی، زینب فخار، امیرمحمد شماسی
خان عمارت مدتیست بی اشتها شده و بزرگان ناتوان از درک علت آن، آشپزان عمارت آستین بالا زده و بازی می کنند تا بیابند چه بر خان گذشته است..

ادامه مطلب ←