صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش هایپوترمیا به روی صحنه رفت.

: محمدصادق کریمی زاده، محمدسینا حیدری زاده
: وحیدرضا اصغری زاده، محمدسینا حیدری زاده، نوید صادقی، امیرمحمد عمادی سهی، پانیذ معظمی، فرنوش میرزایی
کافه ای به حالت تعطیل قرار دارد که صاحب آن خلافکار است. نقاش داستان ما به طریقی با او آشنا می شود و از خلاف های او آگاه است و درصدد جبران خسارتی که با خلاف هایش به مردم عادی زده بر می آید

ادامه مطلب ←