صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

اجراخوانی جشن سالگرد به روی صحنه رفت.

: علی طاهری
: (به ترتیب ورود) فاضل مرصع نشان، علی طاهری، سوگند قدیانی، عاطفه رحمانی
: امیرمهدی ریاحی، محمدمهدی رشیدی، نیلوفر شاه محمدی، بهزاد آتش رزان

: آنتوان چخوف

: ناهید کاشی چی
امروز سالگرد تاسیس بانک می‌باشد و آقای مدیر می‌خواهد این مراسم عالی برگزار شود.