صفحه 1
استاندارد

نمایش قتل در موقعیت ۳۵ درجه شمالی به روی صحنه رفت.

: امین میری
: امیر جنانی، آزاده مشعشعی، هدیه آزاده، امیررضا میر آقا، میثم غنی زاده، وحید منتظری، آرش دهقان شاد، دینا هاشمی، محمد احمدی
در مورد یک قتل سریالی به فاصله صدسال

ادامه مطلب ←