صفحه 1
استاندارد

نمایش هرملین دیوانه اسکاندیناوی به روی صحنه رفت.

: بهزاد وزیری
: فرید سجادی حسینی، مسعود وزیری

: خسرو احمدی، رابعه اسکویی، بیژن افشار، بدرالسادات برنجانی، امیر جوشقانی، فرید سجادی حسینی، حیدر رحیمی، شهرزاد علیمحمدی، رضا فیاضی، ندا مقصودی، فرهاد مهدوی

ادامه مطلب ←