صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی آوارگان برزخ به روی صحنه رفت.

: اهورا جودی
: (نقش‌خوانان به ترتیب ورود) محمد نیرومند، امیر حسین قلی پور، باران حسین پور، کایان سیفی، بهنام باروتی، معین گرجی، مریم بحیرایی، پریناز فریاد، نادیا قاسم نیا

آوارگانی که در برزخ گیر افتاده اند و به دنبال راهی برای رهایی می گردند.
: مریم بحیرایی
: باران حسین پور