صفحه 1
استاندارد

نمایش غراب شیطون به روی صحنه رفت.

: رضا گشتاسب
: حسن سبحانی مینابی
: جعفر قاسمی، فرشاد اسلامی، داوود رمضان زاده، احمد رنجبرنیا، قنبر نژاد سبحانی، شیوا قاسمی، رومینا احمدی پور، فاطمه احمدی نسب، حسین اصیلی، شیرزاد عشقی، امیر حسین قوسی، مهرداد ذاکری
دهیر با تعدادی از دوستان خود در بحبوحه جنگ از هرمز به قصد خرمشهر با لنجی به دریا می زنند. اما مردم هرمز نمی دانند و فکر می کنند برای صید رفتند.

ادامه مطلب ←