صفحه 1
استاندارد

نمایش مسابقه تئاتر به روی صحنه رفت.

: مهدی ملکی
: علیرضا (نیما) قربان زاده، امین پوردکان، امیر رافعی، محمد جواد مشکانی، مهدی شریفی، امیر علی باقری، علیرضا بنایی، نیما صفایی، امیر حسین نجفی، محمد رضا آتش زر، امیر علی کاوه ای
قرار است در مدرسه ای یک مسابقه تئاتر برگزار شود و داوری آن به یکی از دانش آموزان سپرده شود اما….

ادامه مطلب ←