صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش زوزه سگ به روی صحنه رفت.

زوزه گرگ از رو قدرته ولی زوزه سگ نالَست.
: محمدرضا رجبی
: امیر رضا نظری، غزال راه اورد
: ایمان رجبی، احسان کریمیان راوندی

: بهنام حسن پور
: امیر حسین لاهوتی
: مطهره مظفری
: فاطمه حیدرخانی
: پردیس تیموری، اشکان اشتیش
: P.H.A.E Production
: مهدی اصفهانی
: زهرا بزرگیان، امیرحسین لاهوتی