صفحه 1
استاندارد

نمایش حبیب حرم به روی صحنه رفت.

: حمزه نجاتی
: علی مفرد کویری
: جواد کریم زاده، محسن گرجی، امیر سرافراز، سلمان صادقی، علی خانی، علی قدیری، امید قدیری، مهدی خندان پور، نعمت الله قبایی، عباس کویری، عمار صادقی، جابر خانی، امیر حسن شاهی، عین الله گرجی، مجتبی ملکیان، علی اصضر فتاح پور، امیر بستان پیرا، زهرا آقا بیگی، زینب سربلوکی، هانیه غلامرضا زاده، زینب کمال
تعدادی جوان برای اولین بار عازم سفر اربعین می شوند، اما به جای طی طریق از مسیر اصلی از مسیر حله و از بیراهه به سمت کربلا حرکت می کنند. آنها در مسیر گم می شوند و با پیرمردی یمنی روبرو می شوند . آنها فکر می کنند او یکی از نیروهای انصار الله یمن است اما این پیرمرد در واقع خود حبیب است که به آنها راه را نشان می دهد. او ضمن تاکید بر فضائل زیارت، آنها را به تاریخ می برد و داستان زندگی خود را برای آنها بازگو می کند.

ادامه مطلب ←