صفحه 1
استاندارد

نمایش تئاتر بی حیوان به روی صحنه رفت.

 

ادامه مطلب ←

استاندارد

اجراخوانی جایی دور از اینجا به روی صحنه رفت.

: شیرین کاظمیان، طاها خانجانی (زیر نظر بهمن معتمدیان)
: امید اکبری، علیرضا اندرگانی، نچیران ایرجی زاد، روجا بهبهانی، مبین جنیدی پور، طاها خانجانی، رها سرکبود، سارا صبری، امیر طایفه، هستی فقیه، اسما فنایی، امیررضا کاشی، علیرضا لعلی، حامد لطفی، پویا مقدم، محمدرضا مرادی ماسوله، سعیده ملکی، فرید مینایی، فاطمه نجفی، فائزه نجفی
هفت اپیزود کوتاه درباره مهاجرت و پیامدهای آن

ادامه مطلب ←