صفحه 1
استاندارد

نمایش غریبه های کامل به روی صحنه رفت.

: سیدعلی شانه ساز
: (به ترتیب حروف الفبا) زهرا آقاپور، مهرداد اقبالی، مرجان پورمحمودی، فاطمه شیشه چی، امیر فتحی، حامد کاویانی نسب، مریم کیان پیشه و نوید ناظری
چند زوج که دوستان صمیمی یکدیگرند، برای شام در خانه یکی از زوج ها، دور هم جمع می شوند. آنها در هنگام مهمانی، تصمیم به انجام بازی می گیرند و …

ادامه مطلب ←