صفحه 1
استاندارد

نمایش ته‌بلیط به روی صحنه رفت.

: علیرضا حمیدین
: امیر منصور اسفندیاری، سینتیا سرکیس وارطانیان، سهند سلطانی، شادی شاهعلی، محمد شریفی، بهاره قهرمانی، با معرفی: درسا آرمند و جواد سحر
داستان هفت شخصیت که دو ساعت اجازه گرفتند تا از مرگ برگردند تا داستان خودشان و سینما را در سینما سوخته ما تعریف کنند…

ادامه مطلب ←