صفحه 1
استاندارد

نمایش درس‌های عمو شلبی برای زندگی به روی صحنه رفت.

: سپهر صانعی
: (به ترتیب ورود) حجت سلیمی، نیلوفر احدی، امین سیمیار، عرفان امین، یاسمن دهقانی، علی قانعی، محمد نوحی، سروین امامی
عمو شلبی از درس‌ها و حقیقت‌هایی مهم درباره زندگی پرده‌برداری می‌کند.

ادامه مطلب ←