صفحه 1
استاندارد

نمایش پاتریک کلایورت به روی صحنه رفت.

: سحر پرتوی کیان
: مریم جعفری، حامد شریفی، امین عیدمحمدی، پوریا عبدی
دو دزد برای دزدیدن مجسمه‌ای ارزشمند راهی کلیسای نوتردام می شوند که در آنجا با پاتریک روبه رو می‌شوند که قصد دارد خود را به تمرینات تیم فوتبال آژاکس آمستردام برساند ولی گیر افتاده است.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش پاتریک کلایورت

دو دزد برای دزدیدن مجسمه‌ای ارزشمند راهی کلیسای نوتردام می شوند که در آنجا با پاتریک روبه رو می‌شوند که قصد دارد خود را به تمرینات تیم فوتبال آژاکس آمستردام برساند ولی گیر افتاده است.

ادامه مطلب ←