صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی هیس به روی صحنه رفت.

: رضا سلیمانی نژاد
: (خوانشگران) میثم آقا بزرگی، نیوشا امینی، امین نظری، گلرخ طاهری، سعید رضایی، بهاره احمدی، ملیحه پورمحمد، امیرعلی خدیور، سحر رجبی، طاهره جعفریان، حمیدرضا یدالهی، فاطیما فولادی، پرهام خاکزاد، نادیا منتظری، علیرضا وطن خواه، معصومه لک، سیدمحمد حسین میرسلطانی، هاشم رضائی زاده

: صادق مرزبان
: هاشم رضائی زاده