صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی عشق لرزه به روی صحنه رفت.

: مینا نوجوان
: (نقش خوانان به ترتیب حروف الفبا) اکرم آشوری، منیره سلیمی، صابر سیف، فروغ فرزین فر، ریحانه مودت
زن‌ها فقط آنچه رو که در مردها زنونه است می فهمند و مردها فقط جنبه های مردونه زن‌ها رو درک می کنند. یعنی باید گفت که هیچکدوم اون یکی رو نمی فهمه!

ادامه مطلب ←