صفحه 1
استاندارد

نمایش معمای سلطان به روی صحنه رفت.

: سجاد حسنوند
: ترانه شکری، مسعود افشاری، محمود جعفری، میثم رضایی نژاد، فرهاد امیری، محمد بادران، سروش مندلی زاده، سینا نوری، گلبرگ محمدی، طراوت خادمی، کیمیا برغمدی، امیرعلی غلامحسینی، ایلیا جهانی، رها رحمتی، سجاد حسنوند، علیرضا ضیائی
معمای سلطان:دزدی به خانه پیرزنی میرودوپیر زن دزد را برای محاکمه پیش سلطان میبرد ….ودر قصر سلطان اتفاقهای جالبی برای محاکمه دزد رخ میدهد…

ادامه مطلب ←