صفحه 1
استاندارد

نمایش تردید به روی صحنه رفت.

: محمد جواد علیمردانی، محمدمهدی فتاح پور
: محمد مهدی فتاح پور، محدثه ره‌فرسا، طاهره پاک نیت، ایمان ترکی، ملیکا رسولی، سپیده سمیع پور، ساجده پاسالاری، نیما سجادی نیا، رسول علیمردانی، فاطمه پاک نژاد، نگین رستگار، محمد علی میلادی
تردید، درباره مردیست به نام حسام که براثر مصرف قرص های روان گردان دچار توهم می‌شود.

ادامه مطلب ←